Keywords: Kernafval, Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 10/2010
Auteur: Greenpeace
Bureau: Willy Weyns


In haar Ontwerp Afvalplan geeft NIRAS de voorkeur aan definitieve geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval (B- en C-afval) in klei. Dit rapport geeft een stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar ondergrondse opslag van radioactief afval in Belgische kleilagen.

Zowel de Boomse als de Ieperiaanse kleilaag voldoen immers niet aan een groot deel van de criteria die de Europese Commissie in 1980 heeft opgesteld voor ondergrondse kernafvalopslag. De Boomse laag is onvoldoende dik en niet homogeen, bevat actieve breuken en laat mogelijks te veel water door. Klei geleidt bovendien zeer slecht de warmte die vrijkomt bij nucleair verval, wat leidt tot bijkomende onzekerheden over de integriteit van de laag. De Ieperiaanse klei is wel dik genoeg, maar is grotendeels onderhevig aan dezelfde gebreken.

Tot slot rijst fundamentele onzekerheid rondom de ondergrondse opslag van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in kleilagen, met name over de samenstelling van het te bergen afval, en de interactie tussen het verpakkingsmateriaal en de omringende klei.

Rapport (NL) > Link