Keywords: Prosumenten, EU 2030
Niveau: Europa
Gepubliceerd: 05/2016
Auteur: Greenpeace
Bureau: ClientEarth


De Europese Commissie werkt aan wetsvoorstellen om de weg te banen voor een Europese Energie-unie, opgebouwd rond ‘energieburgers’ (of ‘prosumenten’) die de energietransitie in handen nemen, actief zijn op de markt en profiteren van lagere facturen.

Door hun actieve deelname aan de energiemarkt kunnen energieburgers de EU helpen om haar klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken. Ze kunnen bovendien besparen op hun energiefactuur, helpen om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden, lokale economische groei en innovatie stimuleren en het lokaal enthousiasme voor de energietransitie versterken. Om consumenten, in het bijzonder huishoudens en kleine bedrijven, toe te laten volop deel te nemen in het energiesysteem, is wel een geschikt kader nodig.

Dit rapport wil in dat verband:

  1. De nood aan een kader voor prosumentenrechten evalueren;
  2. Een wettelijke definitie voor de term ‘prosument’ aanbevelen, zowel individueel als collectief;
  3. Juridische opties identificeren voor nieuwe en versterkte prosumentenrechten;
  4. Bepalen hoe we de betrokkenheid kunnen ondersteunen van consumenten met een laag tot gemiddeld inkomen, of die in appartementsblokken wonen; en
  5. Identificeren hoe een correct toezicht op, en bekrachtiging van de prosumentenrechten verzekerd kan worden.

Rapport (EN) > Link