Keywords: Hernieuwbare energie
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 05/2011
Auteur: WWF
Bureau: Ecofys

Kunnen we tegen 2050 wereldwijd al onze energie uit hernieuwbare bronnen halen? Volgens het WWF Energy Report wel. Het scenario gaat uit van twee bepalende energietrends: een agressief beleid in energiebesparing en elektrificatie om de vraag te beperken; en het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare technologieën. Verder stelt het rapport tien aanbevelingen voor om de 100% hernieuwbare toekomst waar te maken. Het gaat om propere energie, grids, toegang tot energiebronnen, financiering, voedsel, materialen, transport, technologie, duurzaamheid en internationale klimaat- en energieakkoorden.

Rapport (EN) > Link
Samenvatting (EN) > Link