Viewing entries in
2011

The Energy Report: 100% Renewable Energy by 2050

The Energy Report: 100% Renewable Energy by 2050

Keywords: Hernieuwbare energie
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 05/2011
Auteur: WWF
Bureau: Ecofys

Kunnen we tegen 2050 wereldwijd al onze energie uit hernieuwbare bronnen halen? Volgens het WWF Energy Report wel. Het scenario gaat uit van twee bepalende energietrends: een agressief beleid in energiebesparing en elektrificatie om de vraag te beperken; en het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare technologieën. Verder stelt het rapport tien aanbevelingen voor om de 100% hernieuwbare toekomst waar te maken. Het gaat om propere energie, grids, toegang tot energiebronnen, financiering, voedsel, materialen, transport, technologie, duurzaamheid en internationale klimaat- en energieakkoorden.


Rapport (EN) > Link
Samenvatting (EN) > Link

 

Battle of the Grids: How Europe can go 100 % renewable and phase out dirty energy

Battle of the Grids: How Europe can go 100 % renewable and phase out dirty energy

Keywords: Hernieuwbare energie, Elektriciteitsnetwerk, Bevoorradingszekerheid
Niveau: Europa
Gepubliceerd: 2011
Auteur: Greenpeace
Bureau: Energynautics GmbH


De energie- en transportsystemen die onze geïndustrialiseerde wereld drijven leiden tot gevaarlijke klimaatopwarming. We kunnen de ergste gevolgen vermijden maar enkel en alleen indien we ons energiesysteem anders invullen.

Vandaag wordt het Europees elektriciteitsnet gekenmerkt door grote, vervuilende energiecentrales die, ongeacht de noden van de consument, onafgebroken energie pompen in een verspillend, verouderd wisselstroomnetwerk. Het lappendeken aan nationale netten die aan elkaar zijn geklit over de jaren is niet alleen oncomfortabel, het is ook een kostenverspillende dwangbuis.

Klimaatbeleid en de vraag van de consument duwen ons in de richting van een slimmer, efficiënter Europees elektriciteitsnet dat nu al aanzienlijke nieuwe technologische opportuniteiten voor bedrijven en consumenten biedt. Een dergelijk net kan de energievoorziening garanderen, zelfs bij extreme weersomstandigheden, en zorgt voor de verdeling van groene energie over heel Europa via efficiënte, grotendeels ondergrondse gelijkstroomkabels.

Rapport (EN) > Link