Viewing entries in
2014

Het zwartboek van de fossiele brandstoffen

Het zwartboek van de fossiele brandstoffen

Keywords: Fossiele brandstoffen
Niveau: België
Gepubliceerd: 12/2014
Auteur: IEW
Bureau: -

Dit dossier maakt een grondige analyse van de gevolgen - zowel op vlak van milieu en gezondheid als economisch en sociaal - van het gebruik van fossiele brandstoffen, zowel in het verleden en vandaag, als - en vooral - de toekomst. Uit deze analyse blijken de belangrijke gevaren verbonden aan de mythe van de 'fossiele renaissance', een heropleving van de fossiele brandstoffenindustrie dankzij schaliegas, teerzanden, boringen op grote diepte en 'schone' steenkool.


Rapport (FR) > Link

 

De economische impact van een kernramp in Doel

De economische impact van een kernramp in Doel

Keywords: Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 12/2014
Auteur: Greenpeace
Bureau: Smart Matters


Sinds Fukushima is voor iedereen duidelijk geworden dat kernenergie niet onfeilbaar is. Ook de Belgische autoriteiten en samenleving houden dus best rekening met het ondenkbare. Dit rapport simuleerde voor het eerst de te verwachten ecologische en economische schade bij een fatale kernramp in Doel, met 9 miljoen inwoners binnen een straal van 75 kilometer de meest dichtbevolkte centrale in Europa.

Uit de resultaten blijkt dat een grootschalige kernramp (zoals in Fukushima) in Doel 740 à 1400 miljard € zal kosten. Doel ligt immers ook in het economisch hart van Vlaanderen en België, de grootste concentratie aan petrochemische bedrijven en de tweede containerhaven in Europa. Bovendien betekent een ramp in Doel dat een kwart van de productiecapaciteit voor elektriciteit wegvalt.

Deze kosten lopen op tot boven de 200% van het Belgisch BBP en betekenen virtueel het failliet van ons land. De site van Doel is daarmee veruit de meest kwetsbare binnen Europa.

Rapport (NL) > Link
Rapport (FR) > Link

 

Tied down. Why Europe’s energy giants want to keep us hooked on imported fossil fuels

Tied down. Why Europe’s energy giants want to keep us hooked on imported fossil fuels

Keywords: Fossiele brandstoffen, Klimaatverandering, Lobby, Hernieuwbare energie
Niveau: Europa
Gepubliceerd: 10/2014
Auteur: Greenpeace
Bureau: -


De Oekraïnecrisis toont aan hoe afhankelijk Europa is van de import van fossiele brandstoffen, met name Russisch gas. Elk jaar geeft de EU meer dan 400 miljard euro uit om meer dan de helft van haar energie (53 procent) buiten haar grenzen te kopen.

Dit rapport toont aan dat een derde van de omzet van Europa’s acht grootste energiebedrijven voortvloeit uit gas en kool dat geïmporteerd wordt van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het is voor die bedrijven dan ook erg belangrijk dat Europa van deze import afhankelijk blijft.

De grootste Europese energiebedrijven zetten druk op politici om de toekomstige doelen voor koolstofuitstoot, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te verzwakken. Ambitieuze, bindende doelstellingen in deze drie domeinen zouden Europa helpen bij het aanpakken van de klimaatopwarming en haar afhankelijkheid van geïmporteerde brandstoffen een halt toeroepen. Onze energietoekomst zou in veiliger handen zijn.

Rapport (EN) > Link

 

Global Wind Energy Outlook 2014

Global Wind Energy Outlook 2014

Keywords: Windenergie
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 10/2014
Auteur: Greenpeace, Global Wind Energy Council, Solar Power Europe
Bureau: -


Windenergie is vandaag de dag ingeburgerd als een volwassen technologie voor nieuwe stroomproductie. Opmerkelijk is dat windenergie intussen in een toenemend aantal landen de goedkoopste optie is om nieuwe productiecapaciteit op het net aan te sluiten. De prijzen blijven dan ook dalen. Momenteel zijn er commerciële windenergie-installaties in meer dan 90 landen. Die installaties hadden een totale beschikbare capaciteit van 318 GW (eind 2013) en zorgden in 2014 voor ongeveer 3% van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening.

De Global Wind Energy Outlook kijkt naar hoe de sector er in 2020, 2030 en later zal uitzien. Er is veel wat we niet weten over de toekomst maar het lijkt ons duidelijk dat windenergie, omwille van alle redenen die voor haar huidige status gezorgd hebben, een belangrijke en groeiende rol zal spelen in onze elektriciteitsvoorziening.

Rapport (EN) > Link

 

Crucial Energy Choices in Belgium - An Investigation of the Options: Our Energy Future

Crucial Energy Choices in Belgium - An Investigation of the Options: Our Energy Future

Keywords: Hernieuwbare energie, Elektriciteit, Scenario, Subsidies
Niveau: België
Gepubliceerd: 06/2014
Auteur: WWF, Greenpeace, BBL
Bureau: 3E

Hoe kunnen we de kernuitstap realiseren én de CO2-uitstoot reduceren - en dit op een betaalbare manier? De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF sloegen de handen in elkaar en werkten een energiescenario uit voor België.

Studiebureau 3E maakte een gedetailleerde studie van de elektriciteitssector. De studie toont aan dat België tegen 2030 54% van haar elektriciteit kan halen uit hernieuwbare energiebronnen. De inzet van biomassa wordt daarbij beperkt tot wat duurzaam beschikbaar is. Door te kiezen voor een ambitieus hernieuwbaar elektriciteitsscenario kan België haar klimaatdoelstellingen halen en 2 miljard euro subsidies uitsparen ten opzichte van een business as usual scenario.


Rapport (EN) > Link
Briefing (NL) > Link

 

De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie

De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie

Keywords: Hernieuwbare energie, Subsidies, Kernenergie, Fossiele brandstoffen
Niveau: België
Gepubliceerd: 04/2014
Auteur: WWF, Eneco
Bureau: 3E

Deze studie neemt de overheidssteun aan traditionele (fossiel en nucleair) en hernieuwbare energie over de periode van één eeuw (1950-2050) onder de loep. Dit is een primeur voor België.

Hieruit blijkt dat steun aan energie van alle tijden is, maar dat fossiele en nucleaire energie meer overheidssteun heeft gekregen over de periode van één eeuw. Bovendien gaat slechts 6% van de overheidssteun naar energiebesparing, en 48% naar belastingvrijstellingen van petroleumproducten. De nucleaire sector genoot vooral indirecte steun via het beperkt of niet belasten van de nucleaire rente.


Rapport (EN) > Link
Infographic (NL) > Link

 

powE[R] 2030. A European grid for 3/4 renewable electricity by 2030

powE[R] 2030. A European grid for 3/4 renewable electricity by 2030

Keywords: Hernieuwbare energie, Elektriciteitsnetwerk, Bevoorradingszekerheid
Niveau: Europa
Gepubliceerd: 03/2014
Auteur: Greenpeace
Bureau: Energynautics GmbH


Het Europese energiesysteem staat op een kruispunt. Het werd gebouwd en ontworpen om grote, vervuilende energiecentrales te ondersteunen. Centrales die we moeten sluiten en vervangen door hernieuwbare energie als we willen beschikken over een echt duurzaam energiesysteem.

De overgang naar een duurzaam energiesysteem gebaseerd op hernieuwbare energie is reeds bezig. Nochtans vertraagt de groei van hernieuwbare energie als gevolg van toenemende politieke onzekerheid in de hernieuwbare energiesector. Tegelijkertijd stoot de sector op knelpunten in het transmissienet en moet ze het hoofd bieden aan conventionele, vuile technologieën zoals nucleaire energie en kolen. Indien Europa verder blijft proberen om twee onverenigbare energiesystemen te ondersteunen zullen de kosten hiervan blijven toenemen.

Een nieuw rapport van Greenpeace, gebaseerd op een model van Energynautics, illustreert de omvang van dit conflict in Europa en de mogelijke enorme kostenbesparingen als Europa ervoor kiest om sneller over te schakelen naar een systeem gebaseerd op hernieuwbare energie.

Rapport (EN) > Link

 

Carbon Capture en Storage van CO2: oplossing of illusie?

Carbon Capture en Storage van CO2: oplossing of illusie?

Keywords: CCS, Klimaatverandering, Fossiele brandstoffen
Niveau: België
Gepubliceerd: 01/2014
Auteur: IEW
Bureau: -

Heeft CO2-afvang en -opslag (Engels: carbon capture and storage of CCS) een rol te spelen in een duurzame energietransitie en, zo ja, welke?

Deze literatuurstudie besluit het volgende:

  • Tot op vandaag blijven belangrijke vragen over de veiligheid en betrouwbaarheid van de opslag onopgelost.
  • Het potentieel van CCS om onze CO2-uitstoot terug te dringen kan al snel onvoldoende blijken om klimaatopwarming tegen te gaan.
  • De bijkomende negatieve gevolgen van fossiele brandstoffen worden versterkt door een beroep te doen op CCS.
  • De ontwikkeling van CCS-technologie steunt momenteel op stevige overheidssteun en het is nog lang niet zeker dat de technologie ooit economisch rendabel zal zijn.
  • Het onderzoek naar CCS-technologie dient niet enkel beperkt te worden tot de verbranding van fossiele brandstoffen.

 

Rapport (FR) > Link