Viewing entries in
Internationaal

15 Signals: Evidence the energy transition is underway

15 Signals: Evidence the energy transition is underway

Keywords: Hernieuwbare energie, Klimaatverandering, Jobs, Fossiele brandstoffen
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 09/2016
Auteur: WWF
Bureau: -

We zitten midden in een mondiale energietransitie. Dit nieuw WWF rapport zet de schijnwerper op een aantal globale transformaties en onstopbare trends. Deze signalen tonen aan dat een veilige, propere energietransitie mogelijk is.

Maar we hebben dit nodig op grote schaal. We moeten kortom alles doen om deze trends het nieuwe normaal te maken, en ervoor zorgen dat we de engagementen vervat in het klimaatakkoord van Parijs naleven.


Rapport (EN) > Link

 

The Great Water Grab: How the Coal Industry is Deepening the Global Water Crisis

The Great Water Grab: How the Coal Industry is Deepening the Global Water Crisis

Keywords: Fossiele Brandstoffen
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 03/2016
Auteur: Greenpeace
Bureau: -


Menselijke activiteiten putten de waterbronnen van onze planeet aan een alarmerende snelheid uit. Het Global Risks Report 2015 van het Wereld Economisch Forum verklaarde dat watercrisissen de komende 10 jaar het grootste risico zijn waar de wereld mee te maken krijgt in termen van potentiële impact.

Desondanks slagen overheden er niet in om water duurzaam te beheren. De kolenindustrie krijgt nog steeds de toestemming om deze kostbare bron aan te boren zonder grondige voorafgaande evaluaties van de gevolgen. En dit terwijl de hele levenscyclus van koolstroom een enorme impact heeft op de zoetwatersystemen. In vele landen is de kolenindustrie een van de sectoren met de grootste vraag naar zoetwaterbronnen.

Plannen om wereldwijd nog meer kolencentrales te bouwen zouden de vele regio’s die nu al leiden onder ernstige waterproblemen richting crisis en ernstige droogte duwen.

Rapport (EN) > Link

 

Global Solar Thermal Electricity Outlook 2016

Global Solar Thermal Electricity Outlook 2016

Keywords: Zonne-energie, Hernieuwbare energie
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 02/2016
Auteur: Greenpeace, European Solar Thermal Electricity Association, SolarPACES
Bureau: -


De Global Solar Thermal Electricity Outlook 2016 (STE) bouwt verder op de Energy [R]evolution 2015. Terwijl het gematigde STE-marktscenario in lijn ligt met het Energy [R]evolution-scenario, toont het verder uitgewerkte scenario aan dat deze technologie zelfs nog meer te bieden heeft.

Globaal genomen zou de STE-sector tegen 2030 maar liefst 2,7 miljoen mensen te werk kunnen stellen die een nieuwe rol vervullen in de strijd tegen de klimaatverandering, en tot 12% van de wereldwijde elektriciteit kunnen voorzien tegen 2050.

Dit is een inspirerende visie, niet alleen voor onze politieke leiders maar ook voor miljoenen mensen over de hele wereld: STE-technologie kan een bijdrage leveren aan de stimulatie van lokale economieën, een betrouwbare energievoorziening, en een significante daling van de CO2-uitstoot om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken.

Rapport (EN) > Link
Samenvatting (EN) > Link

 

The Energy [R]evolution 2015

The Energy [R]evolution 2015

Keywords: Hernieuwbare energie, Kernenergie
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 11/2015
Auteur: Greenpeace, Global Wind Energy Council, SolarPowerEurope
Bureau:


Volgens het IPCC kunnen we tot 2050 nog slechts 1,000 gigaton CO2 uitstoten als we onder de grens van 1,5-2°C opwarming willen blijven. Aan het huidige en geprojecteerde tempo, zullen we dit CO2-budget al in 2040 opgebruikt hebben.

De energiesector begint te veranderen, maar de verandering moet sneller. Dit Energy [R]evolution scenario schetst een road map naar 100% duurzame energie en maakt hierbij een einde aan CO2-uitstoot, kernenergie en de nood aan bijkomende olie-exploratie op de Noordpool of de diepzee. Het toont bovendien aan dat deze transitie leidt tot extra werkgelegenheid in de energiesector.

Hoewel Greenpeace's voorspellingen over het potentieel en de groei van hernieuwbare energie ooit weggezet werden als onrealistisch, hebben ze bewezen correct te zijn - correcter zelfs dan die van het Internationaal Energieagentschap of het Amerikaanse Departement voor Energie.
 

Rapport (EN) > Link
Samenvatting (EN) > Link
Key Messages (EN) > Link

 

Global Wind Energy Outlook 2014

Global Wind Energy Outlook 2014

Keywords: Windenergie
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 10/2014
Auteur: Greenpeace, Global Wind Energy Council, Solar Power Europe
Bureau: -


Windenergie is vandaag de dag ingeburgerd als een volwassen technologie voor nieuwe stroomproductie. Opmerkelijk is dat windenergie intussen in een toenemend aantal landen de goedkoopste optie is om nieuwe productiecapaciteit op het net aan te sluiten. De prijzen blijven dan ook dalen. Momenteel zijn er commerciële windenergie-installaties in meer dan 90 landen. Die installaties hadden een totale beschikbare capaciteit van 318 GW (eind 2013) en zorgden in 2014 voor ongeveer 3% van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening.

De Global Wind Energy Outlook kijkt naar hoe de sector er in 2020, 2030 en later zal uitzien. Er is veel wat we niet weten over de toekomst maar het lijkt ons duidelijk dat windenergie, omwille van alle redenen die voor haar huidige status gezorgd hebben, een belangrijke en groeiende rol zal spelen in onze elektriciteitsvoorziening.

Rapport (EN) > Link

 

Busting the myths. Debunking myths about renewable energy

Busting the myths. Debunking myths about renewable energy

Keywords: Hernieuwbare energie, Mythes
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 12/2013
Auteur: WWF
Bureau: -

Dit rapport ontmaskert de tien meest populaire mythes of misverstanden die nog bestaan over hernieuwbare energie, en dit vanuit een economisch, technologisch en milieuperspectief. 


Rapport (EN) > Link

 

 

The Energy Report: 100% Renewable Energy by 2050

The Energy Report: 100% Renewable Energy by 2050

Keywords: Hernieuwbare energie
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 05/2011
Auteur: WWF
Bureau: Ecofys

Kunnen we tegen 2050 wereldwijd al onze energie uit hernieuwbare bronnen halen? Volgens het WWF Energy Report wel. Het scenario gaat uit van twee bepalende energietrends: een agressief beleid in energiebesparing en elektrificatie om de vraag te beperken; en het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare technologieën. Verder stelt het rapport tien aanbevelingen voor om de 100% hernieuwbare toekomst waar te maken. Het gaat om propere energie, grids, toegang tot energiebronnen, financiering, voedsel, materialen, transport, technologie, duurzaamheid en internationale klimaat- en energieakkoorden.


Rapport (EN) > Link
Samenvatting (EN) > Link