Viewing entries tagged
CCS

Carbon Capture en Storage van CO2: oplossing of illusie?

Carbon Capture en Storage van CO2: oplossing of illusie?

Keywords: CCS, Klimaatverandering, Fossiele brandstoffen
Niveau: België
Gepubliceerd: 01/2014
Auteur: IEW
Bureau: -

Heeft CO2-afvang en -opslag (Engels: carbon capture and storage of CCS) een rol te spelen in een duurzame energietransitie en, zo ja, welke?

Deze literatuurstudie besluit het volgende:

  • Tot op vandaag blijven belangrijke vragen over de veiligheid en betrouwbaarheid van de opslag onopgelost.
  • Het potentieel van CCS om onze CO2-uitstoot terug te dringen kan al snel onvoldoende blijken om klimaatopwarming tegen te gaan.
  • De bijkomende negatieve gevolgen van fossiele brandstoffen worden versterkt door een beroep te doen op CCS.
  • De ontwikkeling van CCS-technologie steunt momenteel op stevige overheidssteun en het is nog lang niet zeker dat de technologie ooit economisch rendabel zal zijn.
  • Het onderzoek naar CCS-technologie dient niet enkel beperkt te worden tot de verbranding van fossiele brandstoffen.

 

Rapport (FR) > Link