Viewing entries tagged
Kernenergie

Update sensitiviteiten in Energyville studie: Energy transition in Belgium: Choices and Costs

Update sensitiviteiten in Energyville studie: Energy transition in Belgium: Choices and Costs

Keywords: Energiepact, Kernuitstap
Niveau: België
Gepubliceerd: 02/2018
Auteur: BBL, IEW
Bureau: Energyville

Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en
Inter-Environnement Wallonie (IEW) hebben aan onderzoeksinstelling
Energyville een update gevraagd van de energiestudie die ze begin 2017 voor Febeliec maakte. De aanleiding voor deze update is het lopende debat over het Energiepact.

Voor de beide studies doet Energyville beroep op het TIMES model. Dit is een techno-economisch systeemmodel. Het berekent de meest kostenoptimale scenario’s die technisch haalbaar zijn binnen de set van aannames.

De update was wenselijk vanwege de snel dalende prijzen van hernieuwbare energie en nieuwe vooruitzichten voor de prijs van gas. Ook hebben we het model laten lopen tot 2040 om ook de systeemkost van een kernuitstap in 2035 versus 2025 met elkaar te kunnen vergelijken. Ten slotte werd een berekening gemaakt van de kans op onbeschikbaarheid van één of twee kerncentrales en de impact van deze tijdelijke onbeschikbaarheid.

 

Rapport (EN) > Link
Samenvatting (NL) >
Link

Waarom kernenergie een slecht idee is

Waarom kernenergie een slecht idee is

Keywords: Kernenergie, Klimaatverandering
Niveau: België
Gepubliceerd: 02/2016
Auteur: BBL, IEW
Bureau: -

Kernenergie is een vervuilende, onveilige, dure én ondemocratische energievorm. Dat past niet in het toekomstbeeld van een duurzame en betaalbare energievoorziening. Maar kerncentrales stoten zelf toch geen CO2 uit, niet? Waarom is het dan geen duurzame oplossing? En hoe zit het nu met de Belgische kerncentrales? Waarom verzetten de milieuorganisaties zich zo sterk tegen de levensduurverlenging van die oude knarren?

Dat ontdek je in het dossier ‘Waarom kernenergie een slecht idee is’. We zetten alle redenen op een rijtje om definitief komaf te maken met kernenergie en voluit voor een schone en veilige energietoekomst te kiezen.


Briefing (NL) > Link
Briefing (FR) > Link

 

9 mythes over de Duitse Energiewende weerlegd

9 mythes over de Duitse Energiewende weerlegd

Keywords: Hernieuwbare energie, Fossiele brandstoffen, Emissies, Subsidies, Duitsland, Kernenergie, Mythes
Niveau: België, Europa
Gepubliceerd: 11/2015
Auteur: WWF, Greenpeace, BBL
Bureau: -

In 2011 lanceerde de Duitse regering de Energiewende. Concreet besliste Berlijn om:

  • alle kerncentrales te sluiten tegen 2022;
  • de CO2-uitstoot te verminderen, met 40% tegen 2020 en met 80-95% tegen 2050; en
  • volop in te zetten op hernieuwbare energie en energiebesparing.

 

Slagen de Duitsers erin om hun kerncentrales te sluiten én hun CO2-uitstoot te laten dalen? Blijft Duitse energie betaalbaar? Is het technisch haalbaar om een grote hoeveelheid hernieuwbare energie te integreren in het net en tegelijk de bevoorrading te verzekeren? Wat is de rol van de Duitse burger in deze energietransitie? En wat is de impact op de economie?

Er doen de gekste antwoorden op deze vragen de ronde. In deze publicatie nemen we een aantal hardnekkige mythes over de Duitse Energiewende onder de loep. Bij wijze van samenvatting doen we ook een lijst beleidsaanbevelingen voor een succesvolle Belgische Energiewende.


Brochure (NL) > Link
Brochure (FR) > Link

 

The Energy [R]evolution 2015

The Energy [R]evolution 2015

Keywords: Hernieuwbare energie, Kernenergie
Niveau: Internationaal
Gepubliceerd: 11/2015
Auteur: Greenpeace, Global Wind Energy Council, SolarPowerEurope
Bureau:


Volgens het IPCC kunnen we tot 2050 nog slechts 1,000 gigaton CO2 uitstoten als we onder de grens van 1,5-2°C opwarming willen blijven. Aan het huidige en geprojecteerde tempo, zullen we dit CO2-budget al in 2040 opgebruikt hebben.

De energiesector begint te veranderen, maar de verandering moet sneller. Dit Energy [R]evolution scenario schetst een road map naar 100% duurzame energie en maakt hierbij een einde aan CO2-uitstoot, kernenergie en de nood aan bijkomende olie-exploratie op de Noordpool of de diepzee. Het toont bovendien aan dat deze transitie leidt tot extra werkgelegenheid in de energiesector.

Hoewel Greenpeace's voorspellingen over het potentieel en de groei van hernieuwbare energie ooit weggezet werden als onrealistisch, hebben ze bewezen correct te zijn - correcter zelfs dan die van het Internationaal Energieagentschap of het Amerikaanse Departement voor Energie.
 

Rapport (EN) > Link
Samenvatting (EN) > Link
Key Messages (EN) > Link

 

Ontoereikende Belgische nucleaire noodplannen: waarom zijn er geen lessen getrokken uit Fukushima?

Ontoereikende Belgische nucleaire noodplannen: waarom zijn er geen lessen getrokken uit Fukushima?

Keywords: Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 2015
Auteur: Greenpeace
Bureau: Acro


Zowel bij de kernramp van Tsjernobyl als die van Fukushima moesten op korte tijd meer dan 100.000 mensen worden geëvacueerd in zones tot op circa vijftig kilometer van de centrale. De maatschappelijke, economische en politieke gevolgen voor beide landen waren enorm en blijven nog tientallen jaren doorwerken. Toch bleek uit onderzoek naar de voorbereiding op en evacuatie na de kernramp in Fukushima, dat de Japanse autoriteiten nagenoeg geen lessen hadden getrokken uit Tsjernobyl.

Het belang van de planning van noodinterventies kan echter niet worden overschat, en moet elk mogelijk scenario omvatten. We mogen de lessen van een complexe ramp zoals in Fukushima - en de gevolgen van een gebrekkige noodplanning - niet in de wind slaan. Maar is België wel goed voorbereid om het hoofd te bieden aan een grootschalige nucleaire ramp in eigen land of in de buurlanden? Houden onze noodplannen voldoende rekening met alle hypotheses - ook complexe situaties - en zijn ze wel realistisch?

Rapport (NL) > Link
Rapport (FR) > Link

 

De economische impact van een kernramp in Doel

De economische impact van een kernramp in Doel

Keywords: Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 12/2014
Auteur: Greenpeace
Bureau: Smart Matters


Sinds Fukushima is voor iedereen duidelijk geworden dat kernenergie niet onfeilbaar is. Ook de Belgische autoriteiten en samenleving houden dus best rekening met het ondenkbare. Dit rapport simuleerde voor het eerst de te verwachten ecologische en economische schade bij een fatale kernramp in Doel, met 9 miljoen inwoners binnen een straal van 75 kilometer de meest dichtbevolkte centrale in Europa.

Uit de resultaten blijkt dat een grootschalige kernramp (zoals in Fukushima) in Doel 740 à 1400 miljard € zal kosten. Doel ligt immers ook in het economisch hart van Vlaanderen en België, de grootste concentratie aan petrochemische bedrijven en de tweede containerhaven in Europa. Bovendien betekent een ramp in Doel dat een kwart van de productiecapaciteit voor elektriciteit wegvalt.

Deze kosten lopen op tot boven de 200% van het Belgisch BBP en betekenen virtueel het failliet van ons land. De site van Doel is daarmee veruit de meest kwetsbare binnen Europa.

Rapport (NL) > Link
Rapport (FR) > Link

 

De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie

De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie

Keywords: Hernieuwbare energie, Subsidies, Kernenergie, Fossiele brandstoffen
Niveau: België
Gepubliceerd: 04/2014
Auteur: WWF, Eneco
Bureau: 3E

Deze studie neemt de overheidssteun aan traditionele (fossiel en nucleair) en hernieuwbare energie over de periode van één eeuw (1950-2050) onder de loep. Dit is een primeur voor België.

Hieruit blijkt dat steun aan energie van alle tijden is, maar dat fossiele en nucleaire energie meer overheidssteun heeft gekregen over de periode van één eeuw. Bovendien gaat slechts 6% van de overheidssteun naar energiebesparing, en 48% naar belastingvrijstellingen van petroleumproducten. De nucleaire sector genoot vooral indirecte steun via het beperkt of niet belasten van de nucleaire rente.


Rapport (EN) > Link
Infographic (NL) > Link

 

Alles (of bijna) wat u had willen weten over nucleair en wat ze voor u verborgen houden

Alles (of bijna) wat u had willen weten over nucleair en wat ze voor u verborgen houden

Keywords: Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 02/2012
Auteur: IEW
Bureau: -

"Het is van belang om te beschikken over juiste en betrouwbare informatie over de impact van nucleaire technologie op ons dagelijks leven", aldus het Nucleair Forum. Wij zijn het daar roerend mee eens. Dit dossier licht een reeks feiten toe die vaak onvoldoende gekend zijn: de werkelijke kost van kernenergie, de sluier die rond deze industrie hangt en de gevolgen van "incidenten", de infiltratie van de pro-nucleaire lobby in beslissingsorganen,... Inzicht in deze feiten is onmisbaar om met kennis van zaken stelling te kunnen nemen in het nucleaire debat.


Rapport (FR) > Link

Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een kleiformatie in de Belgisch-Nederlandse grensstreek

Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een kleiformatie in de Belgisch-Nederlandse grensstreek

Keywords: Kernafval, Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 10/2010
Auteur: Greenpeace
Bureau: Willy Weyns


In haar Ontwerp Afvalplan geeft NIRAS de voorkeur aan definitieve geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval (B- en C-afval) in klei. Dit rapport geeft een stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar ondergrondse opslag van radioactief afval in Belgische kleilagen.

Zowel de Boomse als de Ieperiaanse kleilaag voldoen immers niet aan een groot deel van de criteria die de Europese Commissie in 1980 heeft opgesteld voor ondergrondse kernafvalopslag. De Boomse laag is onvoldoende dik en niet homogeen, bevat actieve breuken en laat mogelijks te veel water door. Klei geleidt bovendien zeer slecht de warmte die vrijkomt bij nucleair verval, wat leidt tot bijkomende onzekerheden over de integriteit van de laag. De Ieperiaanse klei is wel dik genoeg, maar is grotendeels onderhevig aan dezelfde gebreken.

Tot slot rijst fundamentele onzekerheid rondom de ondergrondse opslag van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in kleilagen, met name over de samenstelling van het te bergen afval, en de interactie tussen het verpakkingsmateriaal en de omringende klei.

Rapport (NL) > Link