Viewing entries in
2012

Re-energising Europe. Cutting Energy Related Emissions the Right Way

Re-energising Europe. Cutting Energy Related Emissions the Right Way

Keywords: Hernieuwbare energie, Energiebesparing, Emissies
Niveau: Europa
Gepubliceerd: 11/2012
Auteur: WWF
Bureau: -

De EU wil de uitstoot van CO2 tegen 2050 met 80-95% terugdringen (t.o.v. 1990). Hoewel bestaande maatregelen zoals de 20-20-20 doelstellingen een positieve impact hebben, zal de uitstoot zonder extra inspanningen slechts met 40% dalen tegen 2050. Ook in de energiesector is dringend meer ambitie nodig om deze uitstootreductie te realiseren.

De Energy Roadmap 2050 van de Europese Commissie (december 2011) onderzoekt de uitdagingen van de CO2-reductie. Aan de hand van een gedetailleerde analyse door CE Delft van de scenarios in deze Roadmap bekijkt "Re-energising Europe" de beste weg om een duurzaam energiesysteem in Europa te bereiken.


Rapport (EN) > Link

 

Electrical energy savings scenarios for Belgium

Electrical energy savings scenarios for Belgium

Keywords: Electriciteit, Energiebesparing
Niveau: België
Gepubliceerd: 02/2012
Auteur: BBL, Greenpeace
Bureau: Climact

De Belgische elektriciteitscentrales zijn aan het verouderen. Een belangrijk deel ervan bereikt in de komende jaren het einde van zijn levensduur. Ook de kerncentrales zullen vanaf 2015 tot 2025 stapsgewijs sluiten. Een gebrek aan een duidelijke toekomstvisie over ons energiebeleid en vertragingen in investeringsbeslissingen hebben geleid tot een potentieel tekort aan productiecapaciteit, afhankelijk van hoe de elektriciteitsvraag evolueert en hoe snel nieuwe productiecapaciteit kan gebouwd worden.

Een recente analyse door de federale regulator van de elektriciteitsmarkt (de CREG) benadrukt dat het beperken van de groei van de elektriciteitsvraag een aanzienlijk verschil zou maken in hoeveel bijkomende capaciteit vereist zal zijn.

In deze context gaven Greenpeace Belgium en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opdracht aan Climact voor een studie om dit groot elektriciteitsbesparingpotentieel in kaart te brengen en de impact daarvan te bepalen op de groei in de elektriciteitsvraag.
 

Rapport (EN) > Link
Résumé (NL) 
> Link
 

Alles (of bijna) wat u had willen weten over nucleair en wat ze voor u verborgen houden

Alles (of bijna) wat u had willen weten over nucleair en wat ze voor u verborgen houden

Keywords: Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 02/2012
Auteur: IEW
Bureau: -

"Het is van belang om te beschikken over juiste en betrouwbare informatie over de impact van nucleaire technologie op ons dagelijks leven", aldus het Nucleair Forum. Wij zijn het daar roerend mee eens. Dit dossier licht een reeks feiten toe die vaak onvoldoende gekend zijn: de werkelijke kost van kernenergie, de sluier die rond deze industrie hangt en de gevolgen van "incidenten", de infiltratie van de pro-nucleaire lobby in beslissingsorganen,... Inzicht in deze feiten is onmisbaar om met kennis van zaken stelling te kunnen nemen in het nucleaire debat.


Rapport (FR) > Link