Viewing entries in
België

Update sensitiviteiten in Energyville studie: Energy transition in Belgium: Choices and Costs

Update sensitiviteiten in Energyville studie: Energy transition in Belgium: Choices and Costs

Keywords: Energiepact, Kernuitstap
Niveau: België
Gepubliceerd: 02/2018
Auteur: BBL, IEW
Bureau: Energyville

Milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en
Inter-Environnement Wallonie (IEW) hebben aan onderzoeksinstelling
Energyville een update gevraagd van de energiestudie die ze begin 2017 voor Febeliec maakte. De aanleiding voor deze update is het lopende debat over het Energiepact.

Voor de beide studies doet Energyville beroep op het TIMES model. Dit is een techno-economisch systeemmodel. Het berekent de meest kostenoptimale scenario’s die technisch haalbaar zijn binnen de set van aannames.

De update was wenselijk vanwege de snel dalende prijzen van hernieuwbare energie en nieuwe vooruitzichten voor de prijs van gas. Ook hebben we het model laten lopen tot 2040 om ook de systeemkost van een kernuitstap in 2035 versus 2025 met elkaar te kunnen vergelijken. Ten slotte werd een berekening gemaakt van de kans op onbeschikbaarheid van één of twee kerncentrales en de impact van deze tijdelijke onbeschikbaarheid.

 

Rapport (EN) > Link
Samenvatting (NL) >
Link

Groene Warmte: afscheid van stookolie

Groene Warmte: afscheid van stookolie

Keywords: Groene Warmte, Stookolie, Gas
Niveau: België
Gepubliceerd: 10/2017
Auteur: BBL
Bureau: Kelvin Solutions

Bond Beter Leefmilieu lanceert haar nieuwe studie over warmtevoorziening zonder stookolie of aardgas. De belangrijkste aanbeveling: de Vlaamse overheid moet een groen warmtebeleid uitwerken met het oog op klimaatneutraliteit in 2050. 
 

Rapport (NL) > Link
Persbriefing (NL) >
Link

Vijf speerpunten voor een duurzame energietoekomst in België en Europa

Vijf speerpunten voor een duurzame energietoekomst in België en Europa

Keywords: Elektriciteitsnetwerk, Governance, Hernieuwbare energie, Bio-energie, EU2030, Energy Union
Niveau: Europa, België
Gepubliceerd: 05/2017
Auteur: WWF, Greenpeace, BBL, IEW
Bureau: -

Op 7 april ratificeerde België als 142ste land het historisch klimaatakkoord van Parijs. Het zal de geschiedenisboeken ingaan als een keerpunt in het Belgische klimaat- en energiebeleid. Het engageert ons land expliciet om inspanningen te doen om samen met andere VN-lidstaten de mondiale klimaatopwarming te beperken tot maximaal 2°C en te streven naar 1,5°C. Het impliciete gevolg is dat we zo snel mogelijk moeten overgaan naar een energiesysteem gebaseerd op 100% hernieuwbare energie.

De voorstellen van de Europese Commissie (het Clean Energy for All pakket) om de Europese energiemarkt aan te passen aan die energietransitie, komen dus geen moment te laat. We moeten dit moment met beide handen aangrijpen om ons energiesysteem ‘future proof’ te maken. Naar aanleiding van Commissaris Šefčovič’ bezoek aan de Senaat op 4 mei 2017 lijsten we vijf speerpunten op die voor de milieubeweging van specifiek belang zijn om uit te dragen in het komende anderhalf jaar in de Europese arena.
 

Briefing (NL) > Link
Briefing (FR) > Link

 

A climate for the future. Assessing EU Member States’ Low-Carbon Development Strategies and lessons for Energy Union governance

A climate for the future. Assessing EU Member States’ Low-Carbon Development Strategies and lessons for Energy Union governance

Keywords: Emissies, Governance, Energy Union, Klimaatverandering, EU 2030, 2050, Langetermijnplan
Niveau: België, Europa
Gepubliceerd: 04/2017
Auteur: WWF
Bureau: -

De lidstaten van de EU zijn verplicht om tegen 2015 een 'low carbon development strategy' in te dienen, en om te rapporteren over vooruitgang in 2017. WWF's MaxiMiseR project evalueert de plannen die de Europese lidstaten indienden, bekijkt wat werkt, en probeert die te verbeteren.

Slechts elf EU listaten dienden een 2050 emissiereductiestrategie in tegen 2015, ondanks het feit dat dit verplicht is door EU wetgeving. Bovendien variëren de ingediende strategieën enorm in kwaliteit. 

Dit rapport brengt een analyse van deze plannen en stelt verdere aanbevelingen voor. Als deel van dit project analyseert MaxiMiseR het ETS systeem om te bekijken hoe de opgehaalde fondsen het best gebruikt kunnen worden voor decarbonisatie. Op de website kan je een webtool gebruiken om makkelijk ETS data te raadplegen en nationale cijfers te vergelijken. 


Rapport (EN) > Link
Infografiek (EN) > Link

 

De biomassa centrale in Langerlo: gegevens en alternatieven

De biomassa centrale in Langerlo: gegevens en alternatieven

Keywords: Hernieuwbare energie, Bio-energie, Subsidies
Niveau: België
Gepubliceerd: 02/2017
Auteur: Greenpeace, BBL
Bureau: Energyville

Dit rapport toont aan dat we meer dan genoeg zonne- en windenergie opwekken om de biomassacentrale in Langerlo te vervangen. Bovendien sparen we zo meer dan 1 miljard aan subsidies uit. Het schrappen van de voorziene subsidies aan Langerlo kan de Turteltaks verlagen én ons helpen ambitieuzer in te zetten op de energie van de toekomst. Voorwaarde is wel dat onze overheid meer investeert in groene warmte en elektrisch transport.  

Rapport (NL) > Link
Samenvatting (NL) > Link
 

Crucial Energy Choices in Belgium - An Investigation of the Options: Our Energy Future 2016

Crucial Energy Choices in Belgium - An Investigation of the Options: Our Energy Future 2016

Keywords: Hernieuwbare energie, Elektriciteit, Scenario, Subsidies
Niveau: België
Gepubliceerd: 12/2016
Auteur: WWF, Greenpeace, BBL, IEW
Bureau: 3E

Hoe kunnen we de kernuitstap realiseren én de CO2-uitstoot reduceren - en dit op een betaalbare manier? De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF sloegen de handen in elkaar en werkten een energiescenario uit voor België.

Studiebureau 3E maakte een gedetailleerde studie van de elektriciteitssector. De studie toont aan dat België tegen 2030 54% van haar elektriciteit kan halen uit hernieuwbare energiebronnen. De inzet van biomassa wordt daarbij beperkt tot wat duurzaam beschikbaar is. Door te kiezen voor een ambitieus hernieuwbaar elektriciteitsscenario kan België haar klimaatdoelstellingen halen en 2 miljard euro subsidies uitsparen ten opzichte van een business as usual scenario.

Dit is een update uit 2016 met de laatste cijfers en een opspliting van het scenario in een Vlaams en een Waals scenario. 
 

Rapport Federaal (EN) > Link
Rapport Regionaal (EN) > Link
Briefing (NL) > Link
Briefing (FR) > Link

 

Waarom kernenergie een slecht idee is

Waarom kernenergie een slecht idee is

Keywords: Kernenergie, Klimaatverandering
Niveau: België
Gepubliceerd: 02/2016
Auteur: BBL, IEW
Bureau: -

Kernenergie is een vervuilende, onveilige, dure én ondemocratische energievorm. Dat past niet in het toekomstbeeld van een duurzame en betaalbare energievoorziening. Maar kerncentrales stoten zelf toch geen CO2 uit, niet? Waarom is het dan geen duurzame oplossing? En hoe zit het nu met de Belgische kerncentrales? Waarom verzetten de milieuorganisaties zich zo sterk tegen de levensduurverlenging van die oude knarren?

Dat ontdek je in het dossier ‘Waarom kernenergie een slecht idee is’. We zetten alle redenen op een rijtje om definitief komaf te maken met kernenergie en voluit voor een schone en veilige energietoekomst te kiezen.


Briefing (NL) > Link
Briefing (FR) > Link

 

Grenzen aan biomassa in België. De economische en ecologische onzin van nieuwe grootschalige biomassacentrales in Vlaanderen en Wallonië

Grenzen aan biomassa in België. De economische en ecologische onzin van nieuwe grootschalige biomassacentrales in Vlaanderen en Wallonië

Keywords: Hernieuwbare energie, Bio-energie, Subsidies
Niveau: België
Gepubliceerd: 12/2015
Auteur: WWF, Greenpeace, BBL, IEW
Bureau: 3E

Grootschalige biomassa voor de productie van elektriciteit is onzinnig, zowel op economisch als op milieuvlak. België zou hiervoor grote hoeveelheden biomassa moeten invoeren waarvan de duurzaamheid onvoldoende kan worden gegarandeerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en leidt tot een nettostijging van de CO2-uitstoot.

Deze grootschalige biomassacentrales zijn ook economisch een voorbeeld van slecht beleid. Deze studie door 3E in opdracht van de milieubeweging toont aan dat een keuze voor biomassa de Belgische verbruiker tegen 2030 bijna 2 miljard meer zal kosten dan een scenario dat volop inzet op wind- en zonne-energie.


Rapport (EN) > Link
Briefing (NL) > Link
Briefing (FR) > Link

 

9 mythes over de Duitse Energiewende weerlegd

9 mythes over de Duitse Energiewende weerlegd

Keywords: Hernieuwbare energie, Fossiele brandstoffen, Emissies, Subsidies, Duitsland, Kernenergie, Mythes
Niveau: België, Europa
Gepubliceerd: 11/2015
Auteur: WWF, Greenpeace, BBL
Bureau: -

In 2011 lanceerde de Duitse regering de Energiewende. Concreet besliste Berlijn om:

 • alle kerncentrales te sluiten tegen 2022;
 • de CO2-uitstoot te verminderen, met 40% tegen 2020 en met 80-95% tegen 2050; en
 • volop in te zetten op hernieuwbare energie en energiebesparing.

 

Slagen de Duitsers erin om hun kerncentrales te sluiten én hun CO2-uitstoot te laten dalen? Blijft Duitse energie betaalbaar? Is het technisch haalbaar om een grote hoeveelheid hernieuwbare energie te integreren in het net en tegelijk de bevoorrading te verzekeren? Wat is de rol van de Duitse burger in deze energietransitie? En wat is de impact op de economie?

Er doen de gekste antwoorden op deze vragen de ronde. In deze publicatie nemen we een aantal hardnekkige mythes over de Duitse Energiewende onder de loep. Bij wijze van samenvatting doen we ook een lijst beleidsaanbevelingen voor een succesvolle Belgische Energiewende.


Brochure (NL) > Link
Brochure (FR) > Link

 

Crucial Energy Choices in Belgium - An Investigation of the Options: Our Energy Future. Briefing. Updated

Crucial Energy Choices in Belgium - An Investigation of the Options: Our Energy Future. Briefing. Updated

Keywords: Hernieuwbare energie, Elektriciteit, Scenario, Subsidies
Niveau: België
Gepubliceerd: 01/2015
Auteur: WWF, Greenpeace, BBL
Bureau: 3E

Hoe kunnen we de kernuitstap realiseren én de CO2-uitstoot reduceren - en dit op een betaalbare manier? De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF sloegen de handen in elkaar en werkten een energiescenario uit voor België.

Studiebureau 3E maakte een gedetailleerde studie van de elektriciteitssector. De studie toont aan dat België tegen 2030 54% van haar elektriciteit kan halen uit hernieuwbare energiebronnen. De inzet van biomassa wordt daarbij beperkt tot wat duurzaam beschikbaar is. Door te kiezen voor een ambitieus hernieuwbaar elektriciteitsscenario kan België haar klimaatdoelstellingen halen en 2 miljard euro subsidies uitsparen ten opzichte van een business as usual scenario.

Dit is een update van de versie uit 2014.


Briefing (NL) > Link
Briefing (FR) > Link

 

Ontoereikende Belgische nucleaire noodplannen: waarom zijn er geen lessen getrokken uit Fukushima?

Ontoereikende Belgische nucleaire noodplannen: waarom zijn er geen lessen getrokken uit Fukushima?

Keywords: Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 2015
Auteur: Greenpeace
Bureau: Acro


Zowel bij de kernramp van Tsjernobyl als die van Fukushima moesten op korte tijd meer dan 100.000 mensen worden geëvacueerd in zones tot op circa vijftig kilometer van de centrale. De maatschappelijke, economische en politieke gevolgen voor beide landen waren enorm en blijven nog tientallen jaren doorwerken. Toch bleek uit onderzoek naar de voorbereiding op en evacuatie na de kernramp in Fukushima, dat de Japanse autoriteiten nagenoeg geen lessen hadden getrokken uit Tsjernobyl.

Het belang van de planning van noodinterventies kan echter niet worden overschat, en moet elk mogelijk scenario omvatten. We mogen de lessen van een complexe ramp zoals in Fukushima - en de gevolgen van een gebrekkige noodplanning - niet in de wind slaan. Maar is België wel goed voorbereid om het hoofd te bieden aan een grootschalige nucleaire ramp in eigen land of in de buurlanden? Houden onze noodplannen voldoende rekening met alle hypotheses - ook complexe situaties - en zijn ze wel realistisch?

Rapport (NL) > Link
Rapport (FR) > Link

 

Het zwartboek van de fossiele brandstoffen

Het zwartboek van de fossiele brandstoffen

Keywords: Fossiele brandstoffen
Niveau: België
Gepubliceerd: 12/2014
Auteur: IEW
Bureau: -

Dit dossier maakt een grondige analyse van de gevolgen - zowel op vlak van milieu en gezondheid als economisch en sociaal - van het gebruik van fossiele brandstoffen, zowel in het verleden en vandaag, als - en vooral - de toekomst. Uit deze analyse blijken de belangrijke gevaren verbonden aan de mythe van de 'fossiele renaissance', een heropleving van de fossiele brandstoffenindustrie dankzij schaliegas, teerzanden, boringen op grote diepte en 'schone' steenkool.


Rapport (FR) > Link

 

De economische impact van een kernramp in Doel

De economische impact van een kernramp in Doel

Keywords: Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 12/2014
Auteur: Greenpeace
Bureau: Smart Matters


Sinds Fukushima is voor iedereen duidelijk geworden dat kernenergie niet onfeilbaar is. Ook de Belgische autoriteiten en samenleving houden dus best rekening met het ondenkbare. Dit rapport simuleerde voor het eerst de te verwachten ecologische en economische schade bij een fatale kernramp in Doel, met 9 miljoen inwoners binnen een straal van 75 kilometer de meest dichtbevolkte centrale in Europa.

Uit de resultaten blijkt dat een grootschalige kernramp (zoals in Fukushima) in Doel 740 à 1400 miljard € zal kosten. Doel ligt immers ook in het economisch hart van Vlaanderen en België, de grootste concentratie aan petrochemische bedrijven en de tweede containerhaven in Europa. Bovendien betekent een ramp in Doel dat een kwart van de productiecapaciteit voor elektriciteit wegvalt.

Deze kosten lopen op tot boven de 200% van het Belgisch BBP en betekenen virtueel het failliet van ons land. De site van Doel is daarmee veruit de meest kwetsbare binnen Europa.

Rapport (NL) > Link
Rapport (FR) > Link

 

Crucial Energy Choices in Belgium - An Investigation of the Options: Our Energy Future

Crucial Energy Choices in Belgium - An Investigation of the Options: Our Energy Future

Keywords: Hernieuwbare energie, Elektriciteit, Scenario, Subsidies
Niveau: België
Gepubliceerd: 06/2014
Auteur: WWF, Greenpeace, BBL
Bureau: 3E

Hoe kunnen we de kernuitstap realiseren én de CO2-uitstoot reduceren - en dit op een betaalbare manier? De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF sloegen de handen in elkaar en werkten een energiescenario uit voor België.

Studiebureau 3E maakte een gedetailleerde studie van de elektriciteitssector. De studie toont aan dat België tegen 2030 54% van haar elektriciteit kan halen uit hernieuwbare energiebronnen. De inzet van biomassa wordt daarbij beperkt tot wat duurzaam beschikbaar is. Door te kiezen voor een ambitieus hernieuwbaar elektriciteitsscenario kan België haar klimaatdoelstellingen halen en 2 miljard euro subsidies uitsparen ten opzichte van een business as usual scenario.


Rapport (EN) > Link
Briefing (NL) > Link

 

De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie

De ware kosten en baten van conventionele en hernieuwbare energie

Keywords: Hernieuwbare energie, Subsidies, Kernenergie, Fossiele brandstoffen
Niveau: België
Gepubliceerd: 04/2014
Auteur: WWF, Eneco
Bureau: 3E

Deze studie neemt de overheidssteun aan traditionele (fossiel en nucleair) en hernieuwbare energie over de periode van één eeuw (1950-2050) onder de loep. Dit is een primeur voor België.

Hieruit blijkt dat steun aan energie van alle tijden is, maar dat fossiele en nucleaire energie meer overheidssteun heeft gekregen over de periode van één eeuw. Bovendien gaat slechts 6% van de overheidssteun naar energiebesparing, en 48% naar belastingvrijstellingen van petroleumproducten. De nucleaire sector genoot vooral indirecte steun via het beperkt of niet belasten van de nucleaire rente.


Rapport (EN) > Link
Infographic (NL) > Link

 

Carbon Capture en Storage van CO2: oplossing of illusie?

Carbon Capture en Storage van CO2: oplossing of illusie?

Keywords: CCS, Klimaatverandering, Fossiele brandstoffen
Niveau: België
Gepubliceerd: 01/2014
Auteur: IEW
Bureau: -

Heeft CO2-afvang en -opslag (Engels: carbon capture and storage of CCS) een rol te spelen in een duurzame energietransitie en, zo ja, welke?

Deze literatuurstudie besluit het volgende:

 • Tot op vandaag blijven belangrijke vragen over de veiligheid en betrouwbaarheid van de opslag onopgelost.
 • Het potentieel van CCS om onze CO2-uitstoot terug te dringen kan al snel onvoldoende blijken om klimaatopwarming tegen te gaan.
 • De bijkomende negatieve gevolgen van fossiele brandstoffen worden versterkt door een beroep te doen op CCS.
 • De ontwikkeling van CCS-technologie steunt momenteel op stevige overheidssteun en het is nog lang niet zeker dat de technologie ooit economisch rendabel zal zijn.
 • Het onderzoek naar CCS-technologie dient niet enkel beperkt te worden tot de verbranding van fossiele brandstoffen.

 

Rapport (FR) > Link

 

Reducing Energy Demand and Peak Power in Belgium

Reducing Energy Demand and Peak Power in Belgium

Keywords: Energiebesparing, Bevoorradingszekerheid
Niveau: België
Gepubliceerd: 01/2013
Auteur: WWF, Greenpeace, IEW, BBL
Bureau: 3E

Elektriciteitsbesparing is de grote afwezige in het debat over de bevoorradingszekerheid. Deze studie, die 3E uitvoerde op vraag van de milieubeweging, toont aan dat enkele welgemikte maatregelen een wezenlijk verschil kunnen maken.

Met slechts drie goed gekozen ingrepen kan de piekvraag 1.116 MW dalen, de capaciteit van een grote kerncentrale. Het gaat met name om:

 • de gedeeltelijke vervanging van elektrische verwarming in huishoudens;
 • een efficiëntere verlichting in gebouwen in de dienstensector; en
 • efficiëntere en beter afgestelde pompen en motoren in de industrie.

 

Briefing (NL) > Link
Briefing (FR) > Link

 

Electrical energy savings scenarios for Belgium

Electrical energy savings scenarios for Belgium

Keywords: Electriciteit, Energiebesparing
Niveau: België
Gepubliceerd: 02/2012
Auteur: BBL, Greenpeace
Bureau: Climact

De Belgische elektriciteitscentrales zijn aan het verouderen. Een belangrijk deel ervan bereikt in de komende jaren het einde van zijn levensduur. Ook de kerncentrales zullen vanaf 2015 tot 2025 stapsgewijs sluiten. Een gebrek aan een duidelijke toekomstvisie over ons energiebeleid en vertragingen in investeringsbeslissingen hebben geleid tot een potentieel tekort aan productiecapaciteit, afhankelijk van hoe de elektriciteitsvraag evolueert en hoe snel nieuwe productiecapaciteit kan gebouwd worden.

Een recente analyse door de federale regulator van de elektriciteitsmarkt (de CREG) benadrukt dat het beperken van de groei van de elektriciteitsvraag een aanzienlijk verschil zou maken in hoeveel bijkomende capaciteit vereist zal zijn.

In deze context gaven Greenpeace Belgium en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opdracht aan Climact voor een studie om dit groot elektriciteitsbesparingpotentieel in kaart te brengen en de impact daarvan te bepalen op de groei in de elektriciteitsvraag.
 

Rapport (EN) > Link
Résumé (NL) 
> Link
 

Alles (of bijna) wat u had willen weten over nucleair en wat ze voor u verborgen houden

Alles (of bijna) wat u had willen weten over nucleair en wat ze voor u verborgen houden

Keywords: Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 02/2012
Auteur: IEW
Bureau: -

"Het is van belang om te beschikken over juiste en betrouwbare informatie over de impact van nucleaire technologie op ons dagelijks leven", aldus het Nucleair Forum. Wij zijn het daar roerend mee eens. Dit dossier licht een reeks feiten toe die vaak onvoldoende gekend zijn: de werkelijke kost van kernenergie, de sluier die rond deze industrie hangt en de gevolgen van "incidenten", de infiltratie van de pro-nucleaire lobby in beslissingsorganen,... Inzicht in deze feiten is onmisbaar om met kennis van zaken stelling te kunnen nemen in het nucleaire debat.


Rapport (FR) > Link

Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een kleiformatie in de Belgisch-Nederlandse grensstreek

Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een kleiformatie in de Belgisch-Nederlandse grensstreek

Keywords: Kernafval, Kernenergie
Niveau: België
Gepubliceerd: 10/2010
Auteur: Greenpeace
Bureau: Willy Weyns


In haar Ontwerp Afvalplan geeft NIRAS de voorkeur aan definitieve geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval (B- en C-afval) in klei. Dit rapport geeft een stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar ondergrondse opslag van radioactief afval in Belgische kleilagen.

Zowel de Boomse als de Ieperiaanse kleilaag voldoen immers niet aan een groot deel van de criteria die de Europese Commissie in 1980 heeft opgesteld voor ondergrondse kernafvalopslag. De Boomse laag is onvoldoende dik en niet homogeen, bevat actieve breuken en laat mogelijks te veel water door. Klei geleidt bovendien zeer slecht de warmte die vrijkomt bij nucleair verval, wat leidt tot bijkomende onzekerheden over de integriteit van de laag. De Ieperiaanse klei is wel dik genoeg, maar is grotendeels onderhevig aan dezelfde gebreken.

Tot slot rijst fundamentele onzekerheid rondom de ondergrondse opslag van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in kleilagen, met name over de samenstelling van het te bergen afval, en de interactie tussen het verpakkingsmateriaal en de omringende klei.

Rapport (NL) > Link